Børnehuset Egernsund
 

Vision for Børnehuset Egernsund

Vision:

Børnehuset Egernsund vil være en attraktivt og synlig integreret institution, der har fokus på udvikling, kreativitet og trivsel.

Vores mål er at skabe det bedst mulige miljø for børnene, hvor der er sammenhæng i børnenes liv og hverdag.

Det gør vi blandt andet ved at være en del af lokalsamfundet, give børnene muligheder og udfordringer samt forblive åbne overfor forandringer.

Mission:

Vi vil være nærværende og anerkendende voksne, som skaber ægte relationer for alle børn. Vi vil give børnene medansvar, medindflydelse og medbestemmelse.

Vi vil udfordre børnene således, at der skabes grobund for:

• At udvikle børnenes personlige og sociale kompetencer

• At udvikle børnenes evner til at samarbejde og være en del at et fællesskab.

• At udvikle børnenes evner til at være kreative i opgaveløsning

Forældre og personale er fundamentet:

Vi mener, at forældrene er de vigtigste personer i børnenes liv. Derfor lægger vi vægt på et godt og åbent forældre samarbejde. 

Forældrene har ansvaret for børnenes opdragelse og trivsel, men at vi har et fælles ansvar i den tid, hvor børnene er her i Børnehuset Egernsund.

For at sikre de bedste betingelser for børnenes udvikling er det vigtigt med et konstruktivt samarbejde baseret på tillid, dialog, anerkendelse og fælles ansvar personale og forældrene i mellem.