Børnehuset Egernsund
 

Værdier for Børnehuset Egernsund

Værdier

Vi har nogle grundlæggende værdier, som alle, børn og voksne, der kommer i vores institution skal mødes med og opleve.

Nærvær: at skabe rum og tid til fordybelse sammen med børnene. De voksne skal være lyttende, opmærksomme og udvise interesse.

Venskab: at alle børn har nogen at lege med. Vi sætter børns leg i centrum, således at der skabes et grundlag for udvikling af venskaber og læring.

Anerkendelse: at børn bliver hørt og set. De voksne skal være anerkendende i ord og handling. Børnene skal have en god dag i børnehuset, og blive værdsat, som den man er, og føle sig som en del af fællesskabet.

Glæde: at børn oplever latter og glæde sammen med hinanden. Det smitter positivt, hvilket giver trivsel.

Kreativitet: at børn kan se forskellige muligheder og tænke anderledes. Det er med til at fremme børnenes nysgerrighed og fantasi.