Børnehuset Egernsund
 

Børnesyn

I Børnehuset Egernsund tror vi på, at barnet er en unik person som fødes som et socialt individ med særlige ressourcer og potentialer, der skal have mulighed for at udvikles og udfoldes i et forpligtende fællesskab.

 

Vi opfatter barnet som et socialt, aktivt og selvstændigt individ med egne behov og interesser, og som ønsker og har krav på indflydelse, på egen situation. Vi skal have fokus på det, som det enkelte barn er god til, så det oplever succes og dermed får lyst og mod på nye udfordringer, så selvværdet vokser.

 

Barnet har krav på, at møde anerkendende voksne, som understøtter og udfordrer barnets udvikling og læringsmuligheder. Det har brug for de voksnes omsorg og forståelse, har brug for med - og modspil, og for at blive taget alvorlig.